Brand/Product De Standaard

Agency producer Charlotte Coddens
Client Services Director Veerle De Vos
Client/Advertising manager Emmanuel Naert, Griet Ducatteeuw, Els Weckx
Radio Production C° Het Geluidshuis