Name Creative Directors

Geoffrey Hantson (@GeoffreyHantson) - Philippe Fass (@PhilippeFass) - Pieter Claeys (@Pieker84)

Name responsible creative internship

NL: Pieter Claeys / FR: Philippe Fass

Contact details responsible creative internship (email)

Minimum duration internship

n/a

Maximum duration internship

n/a

Duo internship required? (Copy/AD)?

Neen/Non/No

Available creative functions or positions for internships:

Alle creatieve functies - Toutes les fonctions créatives - All creative functions

How to apply?

 • Stuur een gemotiveerde email en link naar je portfolio naar stage verantwoordelijke.
 • Envoyez un e-mail motivé et un lien vers votre portfolio au responsable des stages créatifs. 
 • Send a motivated email and link to your portfolio to the Internship responsible.

How is the selection procedure?

 • Gesprek waarbij kwaliteit en goesting worden geëvalueerd.
 • Interview individuelle durant laquelle la motivation et la qualité seront évalués.
 • Personal interview where motivation and quality will be evaluated.

How will you get feedback from the agency?

 • Mondeling tijdens gesprek.
 • Oralement pendant l'interview.
 • During the interview.

How many weeks/months in advance should you apply?

 • Niet belangrijk.
 • Pas important.
 • Not important.